Uwaga!

Nasze strony do poprawnego dzialania wykorzystuja pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacje w nich przechowywane stosowane są m.in. w celach statystycznych i ; reklamowych, a także niektórych funkcjonalności naszej strony. Istnieje możliwość wyłączenia działania plików cookies w Twojej przeglądarce, jednak część z funkcjonalności tej strony może nie działać prawidłowo.

O nas

O nas

Zesp????

Programmers Group Łódź powstaÅ‚ na poczÄ…tku 2008 roku, na potrzeby realizacji projektu w ramach programu "Life Skills - Trening UmiejÄ™tnoÅ›ci SpoÅ‚ecznych". Nasz projekt polegaÅ‚ na stworzeniu programu komputerowego dla uczniów gimnazjów. Sporo czasu zajÄ…Å‚ nam wybór tematyki jakiej bÄ™dzie dotyczyÅ‚a aplikacja, jednak w koÅ„cu wybór padÅ‚ na jeden z dziaÅ‚ów fizyki - kinematykÄ™. I tak - po wielu godzinach ciężkiej pracy - powstaÅ‚ Kinematix.

Ogrom pracy wÅ‚ożonej w ten program - wbrew pozorom - wcale nas nie przeraziÅ‚, a wrÄ™cz przeciwnie - zachÄ™ciÅ‚ do podejmowania kolejnych wyzwaÅ„. DziÄ™ki temu, caÅ‚y czas rozwijamy swoje umiejÄ™tnoÅ›ci, poszerzamy wiedzÄ™ i realizujemy nowe projekty, zarówno na potrzeby wÅ‚asne, jak i Klientów, których ciÄ…gle nam przybywa. To wspaniaÅ‚e uczucie, kiedy widzimy zadowolenie na twarzach naszych Klientów! Chyba nic nie jest w stanie bardziej nas motywować do dalszej pracy ;-)

Za gÅ‚ówny priorytet stawiamy zadowolenie i dobro Klienta. By to osiÄ…gnąć, traktujemy wszystkich z należnÄ… uwagÄ…, każdego indywidualnie. CiÄ…gle zwiÄ™kszamy swoje kwalifikacje, biorÄ…c udziaÅ‚ w licznych szkoleniach czy realizujÄ…c kolejne zlecenia, które czÄ™sto sÄ… caÅ‚kowicie odmienne od tych już zrealizowanych. Wbrew pozorom, nie ma dwóch takich samych stron, czy też dwóch takich samych programów. Każdy kolejny projekt zaskakuje nas jakimÅ› - mniejszym lub wiÄ™kszym - wyzwaniem, któremu musimy sprostać, aby osiÄ…gnąć postawione wczeÅ›niej cele.

Uważamy, że trzeba robić to, co siÄ™ kocha. Choć wiele godzin spÄ™dzonych przed ekranem komputera nie raz doprowadzaÅ‚o nas niemalże do obÅ‚Ä™du, bywaÅ‚y momenty zwÄ…tpienia, nigdy nie chcieliÅ›my zrezygnować z tego, co robimy. Tak: informatyka to nasza pasja.

Historia

styczeń / luty 2008 - powstanie naszej grupy.

13 marca 2008 - rozpoczęcie prac nad programem Kinematix oraz powstanie pierwszej wersji naszej strony internetowej.

26 marca 2008 - pierwsze testy programu Kinematix w zamkniÄ™tym gronie testerów.

21 kwietnia 2008 - wydanie programu Kinematix w wersji 1.1, dostÄ™pnej dla użytkowników.

9 czerwca 2008 - nowa wersja naszej strony internetowej. Jest to wersja Flash.

17 czerwca 2008 - zakoÅ„czenie programu "Life Skills - Trening UmiejÄ™tnoÅ›ci SpoÅ‚ecznych" na rok 2007/2008, w którym Programmers Group Łódź braÅ‚ udziaÅ‚.

20 sierpnia 2008 - uruchomienie nowej wersji naszej witryny.

wrzesieÅ„ 2008 - rozpoczÄ™cie wspóŁpracy z grupÄ… The Coders Brothers.

2 października 2008 - zmiana adresu strony na www.pglodz.pl.

2008 / 2009 - zmiana szaty graficznej strony Programmers Group Łódź.

maj 2009 - rozpoczÄ™cie wspóÅ‚pracy z KingÄ… Szumilas.

styczeÅ„ 2010 - rozpoczÄ™cie wspóÅ‚pracy z MMDi Group.

lipiec 2010 - rozpoczÄ™cie wspóÅ‚pracy z Tiger Creations.

24 lipca 2010 - kolejna zmiana wyglÄ…du naszej strony.

luty 2011 - rozpoczÄ™cie wspóÅ‚pracy z firmÄ… Altekomp.

luty 2013 - połączenie z Fate Forgers.

marzec 2016 - rozpoczÄ™cie wspóÅ‚pracy z firmÄ… ITconfig.